INFORMACIJE DRUŠTVA ORTHO PRAXIS d.o.o. O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Poštovani korisnici Internet stranica društva ORTHO PRAXIS d.o.o.,
Prije svega Vam zahvaljujemo na interesu koji ste pokazali koristeći naše stranice.
Budući da dana 25. svibnja 2018. godine stupa na snagu Opća uredba o zaštiti podataka, željeli bismo Vas informirati o svrsi i uvjetima korištenja Vaših osobnih podataka, a sve kako bismo Vam osigurali maksimalnu razinu zaštite i sigurnosti.

1.) OPĆI PODACI O NAŠEM DRUŠTVU

ORTHO PRAXIS d.o.o.
Koprivnička 33, Zagreb
Prodajni prostor: ulica Miroslava Milića 3, Zagreb
Tel. +385 91 45 45 992
e-mail: orthopraxishr@gmail.com

2.) KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I S KOJOM SVRHOM?

Jedine podatke koje Društvo ORTHO PRAXIS d.o.o. od Vas prikuplja su podaci o Vašem imenu, prezimenu, te e-mail adresi.
Navedene podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

  • Svrha prikupljanja tog podatka je isključivo ostvarivanje povratnog kontakta temeljem Vašeg zahtjeva.
  • Takve podatke u pravilu ne pohranjujemo, osim u slučaju kada smo u osobnoj komunikaciji dogovorili da ćemo za potrebe daljnjeg kontakta sačuvati Vaše podatke, no u tom ćemo Vas slučaju tražiti posebnu pisanu privolu.
  • Svrha slanja „newslettera“ je da Vas obavijestimo o proizvodima koje nudimo u okviru svojeg poslovanja, posebnim akcijama i pogodnostima, te održavanju seminara i tečajeva koje također organiziramo u sklopu naše djelatnosti.
  • Društvo za isporuke „newslettera“ i obradu podataka u te svrhe koristi platformu Sendinblue, te u svakom trenutku imate pravo zatražiti prijavu i odjavu primitaka navedenih „newslettera“ odabirom takve opcije upravo na navedenoj platformi.

Društvo ORTHO PRAXIS d.o.o. Vam jamči da prikupljene podatke koristi isključivo za navedene svrhe, te isti ni na koji način neće distribuirati trećim osobama.
Iznimku predstavljaju jedino slučajevi kada nam je takva obveza nametnuta od strane javnih tijela za potrebe obavljanja njihove djelatnosti i na zakonu je utemeljena.

3.) KOJA SU VAŠA PRAVA?

  • pravo na pristup informaciji o svojim osobnim podacima koje prikupljamo
  • pravo na ispravak netočnih i neažurnih podataka
  • pravo na brisanje podataka za koji više ne postoji potreba za koju su prikupljeni
  • pravo na prigovor oko načina obrade Vaših osobnih podataka

4.) KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Društvo je imenovalo službenika za obradu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati vezano za sva pitanja oko načina prikupljanja, korištenja osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava oko zaštite osobnih podataka i to prema slijedećim kontaktima:

Mob. +385 (0)91 4545 992
(napomena: Zaštita osobnih podataka)
e-mail: orthopraxishr@gmail.com (predmet / subject: Zaštita osobnih podataka)

Naš službenik obrade podataka kontaktirat će Vas u razumnom roku, te će Vam pružiti sve potrebne informacije.Ukoliko smatrate da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili propise o zaštiti podataka, molimo da nam se javite kako bismo razjasnili eventualna pitanja, s time da u svakom slučaju imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao i nacionalnih provedbenih propisa.