• Varijabilna magnifikacija koja omogućuje odabir između 3.5x te 6.5x koja je ujedno i najveća magnifikacija u Orascoptic portfelju, EyeZoom Max eliminira potrebu za mijenjanjem lupa tijekom zahvata.
  • Idealan za kirurge koji obavljaju mikrokirurške zahvate ili stomatologe koji izvode endodontske zahvate.
  • Širina radnog polja i hod fokusa su: 8,8 cm pri 3.5x i 6,0 cm pri 6.5x
  • Težina: 92,7 g