• Kompaktna i lagana, ova lupa omogućuje komfor rijetko povezan s galileanskom optikom ekvivalentnog povećanja.
  • Širina radnog polja: 7.9 cm, hod fokusa: 13.97 cm, težina: 48.7 g