• Galileanska optika 2.4x povećanja s najvećom širinom radnog polja na tržištu zbog čega je česti izbor stomatologa i dentalnih tehničara koji traže prvu lupu u karijeri. Širina radnog polja 10.6 cm, hod fokusa 15 cm, težina 54 g